fbpx
Play Now

Event pokušení štěstěny – the temptation of fortune event

25 června, 2022 at 7:10 am


Pokušení enchantovat, ale zároveň obavy ze stráty cenného itemu?

Tempted to enchant, but worried about losing a valuable item?


Můžete proměnit své Blue Eva, Gold Einhasad, Mantry, Rune a Coins of Luck na speciální enchant scrolly, které vám pomohou zvýšit odolnost/účinnost vašich brnění a zbraní.

You can turn your Blue Eva, Gold Einhasad, Mantra, Rune and Coins of Luck into special enchant scrolls that help you increase the durability/effectiveness of your armors and weapons.U Wlexidera nyní najdete nové předměty – Fortuna Box a Fortuna Cube různých velikostí. Čím je větší Box/Cube, tím je šance na super enchant vyšší…

At Wlexider you can now find new items – Fortuna Box and Fortuna Cube in different sizes. The bigger the Box/Cube, the higher the chance of a super enchant…Chance to enchant weapon:

Small fortuna box

Middle fortuna box

Large fortuna box

Chance to enchant armor:

Small fortuna cube

Middle fortuna cube

Large fortuna cubeV přiloženém dokumentu se můžete dočíst přesné šance a jaké itemy.

In the attached document you can read the exact odds and which items.Castle Sieges on the Dark Dragon Lineage 2 High Five server

18 června, 2022 at 11:22 pm


Castle Siege is planned for: July 3, 2022 (July 3, 2022)Vážení a milý hráči, přátelé. Levely postav úspěšně rostou, nabývají na síle, a tak je čas představit koncept Castle Sieges na serveru Dark Dragon Lineage 2 High Five.

Celkový koncept je nastaven na podporu pvp a long – term hry u nás.

Zároveň je zohledněn i menší počet hráčů (prozatím). K tomuto konceptu je samozřejmě přizpůsoben i způsob získávání hradů, termíny Siege a dalších doplňujících funkcí, jako je Manor.

Někteří z vás již vědí z informací ve hře (mapa/útočníci), že je první Castle Siege plánována na:


3.7.2022 (3.červenec 2022)


Ano, v tento termín bude první Castle Siege na našem skvělém serveru.Nyní četnost a počet hradů:

V zájmu hromadných PvP akcí jsme se rozhodli, a tomu vše přizpůsobili, že první dvě Castle Siege budou pouze možné o jeden hrad. Další takový faktor, který ovlivní letní dění na serveru jsou velké prázdniny, ale v našem případě spíše dovolené …

Hrad, o který budeme bojovat 3.7.2022 bude Gludio.

Následná Castle Siege bude v termínu na konci prázdnin a to:


28.08.2022 (28. srpen 2022), Gludio Castle


Další Castle Siege termín navrhuji vždy s odstupem 14 dní, jak je zvykem.

Hrad, o který se Castle Siege svede následná (11.09.2022 – 11. září 2022) vybereme společně a bude to jeden další hrad.

Já osobně navrhuji Giran jako druhý hrad o který se budou svádět líté boje.P.S.: Na zpříjemnění času prázdninového, připravuji drobný event, kdy si budete moci vylepšovat své zbraně a brnění


–> Event pokušení štěstěny / The temptation of fortune event <–Děkuji a přeji vše dobré!Gludio Castle
Gludio CastleDear players, friends. Character levels are successfully growing, gaining momentum, and so it’s time to introduce the concept of Castle Sieges on the Dark Dragon Lineage 2 High Five server.

The overall concept is set to promote pvp and long – term gameplay.

At the same time, the smaller number of players is also taken into account (for now). The way of getting castles, Siege dates and other additional features like Manor are of course adapted to this concept.

Some of you already know from in-game information (map/attackers) that the first Castle Siege is planned for:


July 3, 2022 (July 3, 2022)Yes, on this date will be the first Castle Siege on our great server.

Now the frequency and number of castles:

For the sake of mass PvP events, we have decided, and adjusted everything accordingly, that the first two Castle Sieges will only be possible for one castle. Another such factor that will affect the summer events on the server are the big holidays, but in our case more like vacations …

The castle we will fight for on July 3, 2022 will be Gludio.

The subsequent Castle Siege will be on the date at the end of the holidays, namely:


28.08.2022 (28th August 2022), Gludio Castle


The next Castle Siege date I suggest is always 14 days apart, as usual.

We will choose the castle for the next Castle Siege (11.09.2022 – 11 September 2022) together and it will be one more castle.

I personally suggest Giran as the second castle to be fought over.P.S.: To make your holiday time more enjoyable, I am preparing a small event where you will be able to upgrade your weapons and armor


–> The temptation of fortune event <–Thank you and good wishes!Gludio Castle
Gludio Castle


Dark Dragon Lineage 2 Manor & Super-Manor

21 května, 2022 at 12:00 pm


Dark Dragon Lineage 2 planting, harvesting and trading instructions.Dark Dragon Super-ManorWlexider will sell you seeds depending on where you want to plant and harvest. These seeds can also be purchased from the respective Manor Manager.

Wlexider ti prodá semena dle lokace kde chceš sázet a sklízet. Tato semena rovněž zakoupíš u příslušného Manor managera.

The exchange of crops for materials can be done by the respective Manor Manager.

Výměnu plodů za materiál provedeš u příslušného manor managera.

Once a month we may bring up a discussion about changing the materials and exchange rate offered by our Super-Manor.

Jedenkrát za měsíc můžeme vyvolat diskuzi o změně materiálů a směnný kurz, které nabízí náš Super-Manor.Dark Dragon Automated Hunting and Summons update

14 května, 2022 at 9:00 amDear friends, we have prepared a minor update to our great Automated Hunting engine in the last few days.Now your Skills are displayed next to each other. The option to include your pets (Summons + Pet) in monster hunting has been added.Update Automated Hunting

Update Automated Huntung


As part of improving our great server, we have started working on changing the lifetime for Summons. Now the time your pet is with you and helping is gradually increased up to 24 hours.Summon life-time


The functions for use remain unchanged. For players who are still low level and don’t have attack skills, I remind you that you need to put the Attack command from Actions into the shortcut bar number 10.Shortcut bar 10


Dark Dragon self buffs unique system for Lineage 2 High Five

1 května, 2022 at 4:59 pm

Unique custom buffs for the purpose of conformal experiences collection.

These strengthening spells can be learned by any character. The duration is the same as the classic ones, i.e. 20 minutes. Some are combined, some are overwritten, and some are stand-alone. Learning these strengthening spells is done by the standard spell „teachers“. A learn book is required for the first learning. However, some other selected levels also require books to be able to learn the corresponding level skill. These subsequent wisdom books can only be obtained by dropping from Solo Raid Bosses.


Learn books for first level, can be purchased from special vendors (Special Seller) at grocery stores in the elementary villages.Learn books for first level, can be purchased from special vendors (Special Seller) at grocery stores in the elementary villages.


Finally, which buff skills are involved? You can see here:Buffs consume Spirit Ore according to skill level. The first skill can be learned at level 10. Some have up to 5 levels, others only 2. See below for details.


Dark Dragon buffs
buff nameskill levelbook is needed forlearn level
Dragon Might1, 2, 3, 4, 51, 4, 510, 20, 40, 70, 80
Dragon Shield1, 2, 3, 4, 51, 4, 510, 20, 40, 70, 80
Dragon Wind Walk1, 2, 3110, 20, 40
Dragon Focus1, 2, 3, 4, 51, 4, 510, 20, 40, 70, 80
Dragon Haste1, 2, 31, 320, 50, 80
Dragon Guidance1, 2, 31, 320, 50, 80
Dragon Agility1, 2, 31, 320, 50, 80
Dragon Berserker Spirit1, 21, 230, 80
Dragon Death Whisper1, 2, 3, 4, 51, 4, 510, 20, 40, 70, 80
Dragon Empower1, 2, 3, 4, 51, 4, 510, 20, 40, 70, 80
Dragon Acumen1, 2, 3, 4, 51, 4, 510, 20, 40, 70, 80
Dragon Clarity1, 2110, 40
Dragon Wild Magic1, 21, 220, 60
Dragon Concentration1, 2110, 40
Dragon Mental Shield1, 2120, 40
Dragon Magic Barrier1, 2, 31, 320, 50, 80
Dragon Recover Body1, 21, 220, 60
Dragon Recover Soul1, 21, 220, 60


Of course, you can already find a clearer overview on our great and unique Skill Tree database of Lineage 2 – High Five skills.


Raid Boss

27 dubna, 2022 at 8:47 pm

Dark Dragon solo Raid Boss systemDear friends of Dark Dragon and Lineage – High Five, let us introduce a special solo Raid Boss system to help everyone find fun in PvP and reward special items.

Guardian of the FiefFrom time to time, there will be Guardian of the fief appear in various places that you can fight with and for. Your reward is great fun in PvP and valuable items that can drop the Raid Boss after killing him.


Guardians come in different ages and vary in strength. Be cautious around them, as they are aggressive (how could they guard their ambushes then, right …)Here you can find out what places you should look out for so you don’t miss out on any great rewards.


click on Picture to expand
Here you can see which RBs will appear and at what time:


Raid Boss name ~ location ~levelhour
The Guardian of the fief ~ Valley of Heroes ~509:10
The Guardian of the fief ~ Breka´s Stronghold ~50
The Guardian of the fief ~ Bee Hive ~50
The Guardian of the fief ~ The Cemetery South ~50
The Guardian of the fief ~ Blazing Swamp Centre ~68
The Guardian of the fief ~ Fields of Massacre East ~68
The Guardian of the fief ~ ToI East ~68
The Guardian of the fief ~ ToI South ~68
The Guardian of the fief ~ Orc Barracks ~5611:50
The Guardian of the fief ~ Outlaw Forest ~56
The Guardian of the fief ~ Ivory Tower Crater ~56
The Guardian of the fief ~ Fields of Massacre Eastern ~56
The Guardian of the fief ~ Blazing Swamp Northwest ~74
The Guardian of the fief ~ Fields of Massacre East ~74
The Guardian of the fief ~ Garden of Beasts Western ~74
The Guardian of the fief ~ Garden of Beasts Southwestern ~74
The Guardian of the fief ~ Blazing Swamp Centre ~6213:20
The Guardian of the fief ~ Fields of Massacre East ~62
The Guardian of the fief ~ ToI East ~62
The Guardian of the fief ~ ToI South ~62
The Guardian of the fief ~ Disgrace ~80
The Guardian of the fief ~ Isle of Prayer South ~80
The Guardian of the fief ~ Plains of Lizardmen South ~80
The Guardian of the fief ~ Isle of Prayer Midwestern ~80
The Guardian of the fief ~ ToI Southeast ~6815:15
The Guardian of the fief ~ ToI Southwest ~68
The Guardian of the fief ~ Blazing Swamp Midwestern ~68
The Guardian of the fief ~ Ol Mahum Checkpoint ~68
The Guardian of the fief ~ Dragon Valley Western ~86
The Guardian of the fief ~ Dragon Valley Midwestern ~86
The Guardian of the fief ~ Dragon Valley Central ~86
The Guardian of the fief ~ Dragon Valley Mid-South ~86
The Guardian of the fief ~ Blazing Swamp Northwest ~7417:40
The Guardian of the fief ~ Fields of Massacre East ~74
The Guardian of the fief ~ Garden of Beasts Western ~74
The Guardian of the fief ~ Garden of Beasts Southwestern ~74
The Guardian of the fief ~ Valley of Heroes ~56
The Guardian of the fief ~ Breka Stronghold ~56
The Guardian of the fief ~ Bee Hive ~56
The Guardian of the fief ~ The Cemetery South ~56
The Guardian of the fief ~ Beast Farm Northwest ~8019:20
The Guardian of the fief ~ Isle of Prayer Southwest ~80
The Guardian of the fief ~ Plains of Lizardmen Northwest ~80
The Guardian of the fief ~ Isle of Prayer Midwestern ~80
The Guardian of the fief ~ ToI Southeast ~62
The Guardian of the fief ~ ToI Southwest ~62
The Guardian of the fief ~ Blazing Swamp Midwestern ~62
The Guardian of the fief ~ Ol Mahum Checkpoint ~62
The Guardian of the fief ~ Dragon Valley Western ~8621:10
The Guardian of the fief ~ Dragon Valley Midwestern ~86
The Guardian of the fief ~ Dragon Valley Central86
The Guardian of the fief ~ Dragon Valley Mid-South ~86
The Guardian of the fief ~ Blazing Swamp Centre ~68
The Guardian of the fief ~ Fields of Massacre East ~68
The Guardian of the fief ~ ToI East ~68
The Guardian of the fief ~ Isle of Prayer Midwestern ~68
The Guardian of the fief ~ Orc Barracks ~5022:35
The Guardian of the fief ~ Outlaw Forest ~50
The Guardian of the fief ~ Ivory Tower Crater ~50
The Guardian of the fief ~ Fields of Massacre Eastern ~50
The Guardian of the fief ~ ToI Southeast ~68
The Guardian of the fief ~ ToI Southwest ~68
The Guardian of the fief ~ Blazing Swamp Midwestern ~68
The Guardian of the fief ~ Ol Mahum Checkpoint ~68
The Guardian of the fief ~ Valley of Heroes ~5600:10
The Guardian of the fief ~ Breka Stronghold ~56
The Guardian of the fief ~ Bee Hive ~56
The Guardian of the fief ~ The Cemetery South ~56
The Guardian of the fief ~ Blazing Swamp Northwest ~74
The Guardian of the fief ~ Fields of Massacre East ~74
The Guardian of the fief ~ Garden of Beasts Western ~74
The Guardian of the fief ~ Garden of Beasts Southwestern ~74
The Guardian of the fief ~ Blazing Swamp Centre ~6202:00
The Guardian of the fief ~ Fields of Massacre East ~62
The Guardian of the fief ~ ToI East ~62
The Guardian of the fief ~ ToI South ~62
The Guardian of the fief ~ Disgrace ~80
The Guardian of the fief ~ Isle of Prayer South ~80
The Guardian of the fief ~ Plains of Lizardmen South ~80
The Guardian of the fief ~ Isle of Prayer Midwestern ~80

The listed Raid Boss locations and levels will rotate irregularly. However, the earliest will be after 4 months.
Rewards you can get by killing the Raid Boss

The number and chance of rewards depends on your character level as with all other monsters and Raid Boss. In the game, you can use the drop display method like other monsters (shift+click), or in our Drop Calculator in Community Board (alt+b / Drop calculator).


attack Sailren

29 srpna, 2021 at 4:52 pm

Dark Dragon Lineage 2 High Five fun server

screens from the game

8 července, 2021 at 8:25 pm

stay tuned 🙂