fbpx
Play Now

Event pokušení štěstěny – the temptation of fortune event

25 června, 2022 at 7:10 am


Pokušení enchantovat, ale zároveň obavy ze stráty cenného itemu?

Tempted to enchant, but worried about losing a valuable item?


Můžete proměnit své Blue Eva, Gold Einhasad, Mantry, Rune a Coins of Luck na speciální enchant scrolly, které vám pomohou zvýšit odolnost/účinnost vašich brnění a zbraní.

You can turn your Blue Eva, Gold Einhasad, Mantra, Rune and Coins of Luck into special enchant scrolls that help you increase the durability/effectiveness of your armors and weapons.U Wlexidera nyní najdete nové předměty – Fortuna Box a Fortuna Cube různých velikostí. Čím je větší Box/Cube, tím je šance na super enchant vyšší…

At Wlexider you can now find new items – Fortuna Box and Fortuna Cube in different sizes. The bigger the Box/Cube, the higher the chance of a super enchant…Chance to enchant weapon:

Small fortuna box

Middle fortuna box

Large fortuna box

Chance to enchant armor:

Small fortuna cube

Middle fortuna cube

Large fortuna cubeV přiloženém dokumentu se můžete dočíst přesné šance a jaké itemy.

In the attached document you can read the exact odds and which items.Update & News Dark Dragon Lienage 2 High Five server

25 června, 2022 at 7:00 am


Update & game news 25.06.2022Připravili jsme myslím skvělý před-prázdninový Update. Ani jsem nečekal, že to dáme dohromady…

I think we’ve put together a great pre-holiday Update. I didn’t even expect us to put it together…Game Updates

  1. Geo-Engine cleaning unnecessary calculations during monster movement
  2. minor change protector settings
  3. deploying a one-week server reboot
    – the server will automatically restart every Saturday at 7.10 a.m.
    – we will use the same date and time for server and game update
  4. fix picking Zariche/Akamanah from the ground


Game new

  1. the chance to drop Dragon books has been increased by 100%
  2. launching the event „the temptation of fortune“ / Event pokušení štěstěny

more info about Event, on our website in Events

Děkujeme všem, že pomáháte tvořit náš skvělý a zábavný server.

Thank you all for helping to make our server great and fun.

Castle Sieges on the Dark Dragon Lineage 2 High Five server

18 června, 2022 at 11:22 pm


Castle Siege is planned for: July 3, 2022 (July 3, 2022)Vážení a milý hráči, přátelé. Levely postav úspěšně rostou, nabývají na síle, a tak je čas představit koncept Castle Sieges na serveru Dark Dragon Lineage 2 High Five.

Celkový koncept je nastaven na podporu pvp a long – term hry u nás.

Zároveň je zohledněn i menší počet hráčů (prozatím). K tomuto konceptu je samozřejmě přizpůsoben i způsob získávání hradů, termíny Siege a dalších doplňujících funkcí, jako je Manor.

Někteří z vás již vědí z informací ve hře (mapa/útočníci), že je první Castle Siege plánována na:


3.7.2022 (3.červenec 2022)


Ano, v tento termín bude první Castle Siege na našem skvělém serveru.Nyní četnost a počet hradů:

V zájmu hromadných PvP akcí jsme se rozhodli, a tomu vše přizpůsobili, že první dvě Castle Siege budou pouze možné o jeden hrad. Další takový faktor, který ovlivní letní dění na serveru jsou velké prázdniny, ale v našem případě spíše dovolené …

Hrad, o který budeme bojovat 3.7.2022 bude Gludio.

Následná Castle Siege bude v termínu na konci prázdnin a to:


28.08.2022 (28. srpen 2022), Gludio Castle


Další Castle Siege termín navrhuji vždy s odstupem 14 dní, jak je zvykem.

Hrad, o který se Castle Siege svede následná (11.09.2022 – 11. září 2022) vybereme společně a bude to jeden další hrad.

Já osobně navrhuji Giran jako druhý hrad o který se budou svádět líté boje.P.S.: Na zpříjemnění času prázdninového, připravuji drobný event, kdy si budete moci vylepšovat své zbraně a brnění


–> Event pokušení štěstěny / The temptation of fortune event <–Děkuji a přeji vše dobré!Gludio Castle
Gludio CastleDear players, friends. Character levels are successfully growing, gaining momentum, and so it’s time to introduce the concept of Castle Sieges on the Dark Dragon Lineage 2 High Five server.

The overall concept is set to promote pvp and long – term gameplay.

At the same time, the smaller number of players is also taken into account (for now). The way of getting castles, Siege dates and other additional features like Manor are of course adapted to this concept.

Some of you already know from in-game information (map/attackers) that the first Castle Siege is planned for:


July 3, 2022 (July 3, 2022)Yes, on this date will be the first Castle Siege on our great server.

Now the frequency and number of castles:

For the sake of mass PvP events, we have decided, and adjusted everything accordingly, that the first two Castle Sieges will only be possible for one castle. Another such factor that will affect the summer events on the server are the big holidays, but in our case more like vacations …

The castle we will fight for on July 3, 2022 will be Gludio.

The subsequent Castle Siege will be on the date at the end of the holidays, namely:


28.08.2022 (28th August 2022), Gludio Castle


The next Castle Siege date I suggest is always 14 days apart, as usual.

We will choose the castle for the next Castle Siege (11.09.2022 – 11 September 2022) together and it will be one more castle.

I personally suggest Giran as the second castle to be fought over.P.S.: To make your holiday time more enjoyable, I am preparing a small event where you will be able to upgrade your weapons and armor


–> The temptation of fortune event <–Thank you and good wishes!Gludio Castle
Gludio Castle


Update 13.06.2022

13 června, 2022 at 5:41 pm


More work on our great server


Today’s Update concerns:

– Adding an option to .control to turn off My Missions notifications (Avoid My Missions notification on/off)

– increasing the calculation of karma reduction when killing monsters or when be killed (on Chaotic character)

– quest No. 663 – Seductive Whispers adding the missing message.Next, refining the ability to target and attack Guards at Fortresses.

Dark Dragon Lineage 2 Manor & Super-Manor

21 května, 2022 at 12:00 pm


Dark Dragon Lineage 2 planting, harvesting and trading instructions.Dark Dragon Super-ManorWlexider will sell you seeds depending on where you want to plant and harvest. These seeds can also be purchased from the respective Manor Manager.

Wlexider ti prodá semena dle lokace kde chceš sázet a sklízet. Tato semena rovněž zakoupíš u příslušného Manor managera.

The exchange of crops for materials can be done by the respective Manor Manager.

Výměnu plodů za materiál provedeš u příslušného manor managera.

Once a month we may bring up a discussion about changing the materials and exchange rate offered by our Super-Manor.

Jedenkrát za měsíc můžeme vyvolat diskuzi o změně materiálů a směnný kurz, které nabízí náš Super-Manor.Dark Dragon Automated Hunting and Summons update

14 května, 2022 at 9:00 amDear friends, we have prepared a minor update to our great Automated Hunting engine in the last few days.Now your Skills are displayed next to each other. The option to include your pets (Summons + Pet) in monster hunting has been added.Update Automated Hunting

Update Automated Huntung


As part of improving our great server, we have started working on changing the lifetime for Summons. Now the time your pet is with you and helping is gradually increased up to 24 hours.Summon life-time


The functions for use remain unchanged. For players who are still low level and don’t have attack skills, I remind you that you need to put the Attack command from Actions into the shortcut bar number 10.Shortcut bar 10


Important Update Grocery market – Shots D, C Grade

10 května, 2022 at 5:00 am

Dear players, yesterday morning I found out that the sale and purchase prices of shots in the Grocery store have wrong values ​​reasonable prices. The minimum possible calculation and redemption prices were exchanged.

I had to check all the shots, their redemption prices and adjust them to the correct values ​​according to the calculations.

After this morning’s restart, you will find the right prices in Grocery stores.

I did this in secret and the intention is to support the emergence of a free market in materials and items, as well as the production of items. No one made a deliberate profit from this adjustment. On the contrary, the creation of the marketplace was delayed by 1 day.

Please accept my apology.

A new era of entertainment on Dark Dragon Lineage 2 has just begun

7 května, 2022 at 12:00 pm
The chronicle of the High Five is being written, the last era before destruction…


We wish all players great fun.