fbpx
Play Now

attack Sailren

29 srpna, 2021 at 4:52 pm

Dark Dragon Lineage 2 High Five fun server

screens from the game

8 července, 2021 at 8:25 pm

stay tuned 🙂

test server is now closed for public access

25 dubna, 2021 at 7:21 am


Dark Dragon Lineage 2 – High Five v3 – PTS opened


Welcome to the world of Lineage II on server Dark Dragon.
Our server is for fans of the Lineage II – High Five CT 2.6 Chronicle.


Vážení a milý hráči,
přípravy na spuštění našeho Lineage II serveru přidávají na tempu
a tak bychom Vám jej rádi krátce představili.

Nyní otevíráme veřejný test server, tzv. PTS, kde jde především o shromažďování dat, pro účely dalšího ladění a vývoje.


základní parametry jsou:
Herní prostředí – platforma Dark Dragon v3
základní rate 3x pro účely open PTS
Offline Trade
Autoloot
speciální systém výpomoci – denní mise
stálé PvP eventy ( x denně, pokaždé jiný )
Speciální Olympiad system
centrální tržiště bychom rádi měli Aden + Giran
Rim Kamaloka + speciální lokace
Hellbound, všechny Pailaky a lokace
Vitality, Party, Mail a Item Mail/Aukce system
Speciální Time Points systém (PC Bang dříve)

to není zdaleka vše … ale to si necháme až pro live server 🙂

Prosíme, veškeré problémy pište na náš Discord portál:
Dark Dragon Community: –> chat #dev-h5-bug-reports

Velice Vám děkujeme za účast a pomoc nám.

Dark Dragon team
2021


Dear players, preparations for launching our Lineage 2 server add to the pace and so we would like to introduce it to you briefly.

We are now opening a public test server, the so-called PTS, which is mainly about data collection, for the purposes of further debugging and development.

the basic parameters are:
Game environment – Dark Dragon v3 platform
base rate 3x for open PTS purposes
Offline Trade
Autoloot
special assistance system – daily missions
permanent PvP events (x daily, always different)
central market we would like to have Aden + Giran
Special Olympiad system
Rim Kamaloka + special locations
Hellbound, all Pailaks and locations
Vitality, Party, Mail and Item Mail / Auction system
Special Time Points System (PC Bang formerly)

that’s not all … but we’ll keep it for the live server 🙂

Please write all problems on our Discord portal:
Dark Dragon Community: –> chat #dev-h5-bug-reports


Thank you very much for your participation with us.

Dark Dragon team
2021

Dark Dragon News

3 dubna, 2021 at 1:07 am

Do you like Lineage II and especially chronicle High Five?

In preparation for the new server, we are looking for testers who will help us.

If you are interested in learning more, do not hesitate to contact us by

e-mail or our Discord app.

 

 

 

Thanks and stay tuned.

Tejakar Oroka

Upgrade to Game engine 2.0

7 května, 2018 at 7:15 pm
Dear friends, today we have upgraded the game engine to version 2.0
Selected players receive a personal invitation for testing.
Thank you for your favour

 

 

Stay Tuned

 

 


 

Update 08/09/2016

8 září, 2016 at 9:11 pm

Autoloot for all items – allowed (alt +b -> configuration)
Fixed issue when using potions in pet’s invertory
Spoil rates increased

and some improvements

Enjoy and stay tuned!